LIF historia

Lappträsk Idrottsförening 1937-1967

Nedan finns en sammandrad av LIFs historia skriven av Olof Andersson. Ifall du vill läsa mer detaljerad version, vänligen öppna den här längre historiken.

Sammandrag av historisk överblick

Initiativet till att grunda Lappträsk Idrottsförening togs av skolpojkar från Lappträsk som gick i Lovisa mellanskola och gymnasium. Föreningen grundades vid ett möte i februari 1937. Till ordförande valdes Karl Stenvall, lärare vid Ingermansby folkskola. Verksamheten inleddes med tävlingar i skidlöpning, terränglöpning och friidrott.

Efter att verksamheten legat nere under krigsåren återupptogs den med förnyad energi redan 1945. Samma år ordnades den första stafettävlingen i skidåkning 3×10 kilometer mellan Lapinjärven Lukko, Porlammin Pyry och Lappträsk IF.

Lappträsk-loppet arrangerades för första gången 1945 och upphöjdes till nationell tävling två år senare. Vid sidan om skidåkning bestod föreningens verksamhet i huvudsak av friidrott. Intresset för orientering börja vakna.

Under 1950-talet gjorde föreningens friidrottare stora framsteg, med betydande framgångar både på distrikts- och kretsnivå. År 1956 introducerades Lilla Lappträsk-loppet. Tävlingen var öppen för pojkar och flickor i olika åldersklasser.

Under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet gick föreningens verksamhet i vågor från år till år. Bland föreningens ordföranden gjorde särskilt Knut Smeds och Ture Almgren en vägande insats.  Vid mitten av 1960-talet skedde en tydlig generationsväxling både inom friidrott och skidåkning. Tryggve Pihl tog ansvaret för orienteringssektionen med goda resultat på alla fronter.

6.1.2018/Olof Andersson