Info om föreningen

Lapinjärven Urheilijat ry – Lappträsk Idrottare rf är en gedigen idrottsförening som grundats år 1945. Föreningens huvudmål är att befrämja motionshobbyn så att så många kommuninvånare som möjligt skulle utöva motions- eller tävligsidrott. Verksamhetens tyngdpunkt är idrottsverksamhet för barn och unga. För tillfället har LuLi tre sektioner: friidrott, skidning och bollspel. Dessutom erbjuder föreningen mångsidig motionsverksamhet för unga och vuxna.

Föreningens mål är att kommuninvånarna skall må bra både fysiskt och psykiskt med hjälp av motion.

Kontaktuppgifter

LuLis kontaktpersoner ansvarar för att föreningens verksamhet skall fungera. Om du har frågor eller något att berätta, tag kontakt med någon av följande personer:

Henrik Lund, ordförande & friidrott tel. 040 540 0876

Teresia Wahrman, viceordförande + tränare i kampsporter, tel. 040 774 0237

Suvi Ahlgren, ordförande i bollsektionen, tel. 045 6757 282

Johanna Kaustinen, sekreterare, tel 050 555 1578

Lina Kullberg, kassör, tel. 040 061 9970

Hannes Vickholm, skidning + uthyrning av  skidstugan (Lukon maja), tel. 0503562093

Marja Ihalainen, jumpa, tel. 044  9852808