Medlemsavgift

För att upprätthålla LuLi.s verksamhet samlar vi in en medlemsavgift av våra medlemmar. Avgiften kan betalas direkt till bankkontot eller ges till våra ansvarspersoner.

Medlemsavgifterna för 2023 är följande:

35 eur / person
70 eur / familj

Vi förutsätter att alla deltar i talkoarbete.

Understödande medlem 20 eur eller mera

Kontouppgifter:

Mottagare: Lappträsk Idrottare rf

Kontonummer: FI28 5016 4060 9012 23

Meddelande: Medlemsavgift 2023